Wipcar CE - Klassiek

De weg naar het rijbewijs CE Klassiek

 1. U bent houder van het rijbewijs cat C - Vrachtwagen

 2. U bent vrijgesteld van theorie-examen wegcode

 3. U beschikt over een geldig geneeskundig attest

 4. 12u praktijkles, met de trekker+oplegger of vrachtwagen+wipcar en de lesgever van de rijschool ter voorbereiding van het praktijkexamen

 5. Praktijkexamen, bestaande uit de onderdelen 'Privaat Terrein' (=manoeuvres) en 'Openbare weg'

 6. Na slagen voor beide onderdelen van het praktijkexamen behaalt u onmiddellijk het definitieve rijbewijs cat CE (vanaf 21j) / C1E (vanaf 18j)

  Indien u houder bent van het rijbewijs cat C met vakbekwaamheid, volstaat deze opleiding om het rijbewijs cat CE met vakbekwaamheid te behalen.

Meer info


 • Rijbewijs CE voor een trekkend voertuig cat C en een aanhangwagen of oplegger met een MTM van meer dan 750kg.
 • U kan kiezen om de opleiding te volgen met een trekker+oplegger of een vrachtwagen+wipcar
 • Bepaalde professionele vrachtwagenchauffeurs dienen te voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften. Deze verplichting is enkel van toepassing voor chauffeurs die professioneel vervoer verrichten (behoudens wettelijk toegestane uitzonderingen).
 • Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen obv een voorlopig rijbewijs met eigen begeleider, is 4u praktijkonderricht en examen met de rekende rijschool verplicht.
 • Na verval van uw voorlopig rijbewijs met eigen begeleider, is 8u praktijkonderricht en examen met de erkende rijschool verplicht.
 • Planning van de praktijklessen in overleg met de kandidaat en in functie van het praktijkexamen.
 • Lesmomenten:  standaard  lessen van minimum 2u.
 • Geplande lessen gaan ook door buiten de openingsuren van ons kantoor.
 • Uitrusting: Praktijklessen en -examen met onze vrachtwagen die conform de examenreglementering is.
 • U kan voor deze opleiding gebruik maken van KMO-portefeuille. Wij zijn erkend als KMOp-dienstverlener DV.O225714.

Kostprijs

(Alle prijzen inclusief 21% BTW)


Praktijkpakket klassiek

2048,00 EUR

> Inschrijving

33,00 EUR

> 12u praktijkopleiding

1560,00 EUR

> 1 examenbegeleiding Privaat Terrein + Openbare Weg klassiek + examenretributie

455,00 EUR

2x mislukt examen vrije begeleiding

1008,00 EUR

> Inschrijving

33,00 EUR

> 4u praktijkopleiding

520,00 EUR

> 1 examenbegeleiding Privaat Terrein + Openbare Weg klassiek + examenretributie

455,00 EUR

Vervallen voorlopig rijbewijs

1528,00 EUR

> Inschrijving

33,00 EUR

> 8u praktijkopleiding

1040,00 EUR

> 1 examenbegeleiding Privaat Terrein + Openbare Weg klassiek + examenretributie

455,00 EUR

Nog vragen?

Contacteer ons op 016 567 655 of stuur een bericht