Auto - Vormingsmoment voor begeleiders

De weg naar het rijbewijs B obv een voorlopig rijbewijs MET begeleider

 1. Theorie-examen vanaf 17 jaar, voorbereiding door
  - zelfstudie op basis van een handboek (verkrijgbaar op ons kantoor)
  - Online theoriecursus wegcode via theorie-blokken.be voor bromfiets, motor en auto. Voor info en inschrijving voor de online cursus, klik hier.
  -
  12 lesuren wegcode in de
  rijschool

 2. Vormingsmoment voor begeleider(s) ter bekoming van het begeleidersattest - NIET meer verplicht met ingang van 12 maart 2020.

 3. 6u praktijkles, met de leswagen en de lesgever van de rijschool

 4. Voorlopig rijbewijs met begeleider vanaf 17 jaar, gedurende minstens 3 maanden en maximaal 36 maanden.

 5. Praktijkexamen

ofwel met de leswagen en de lesgever van de rijschool

ofwel met de eigen wagen en eigen begeleider

Meer info over het vormingsmoment


 • Wat is het vormingsmoment? Het vormingsmoment voor begeleiders heeft als doel de begeleiders van leerling-bestuurders te ondersteunen in hun rol tijdens het leer- en oefenproces, hen bewust te maken van het engagement, de benodigde kennis, vaardigheden en houding.
 • Doel? Leerling-bestuurders laten uitgroeien tot goede, veilige bestuurders door een betere voorbereiding op de realiteit van het echte verkeer, een preventievere houding ten aanzien van verkeersongevallen en bewustmaking van het levenslange leertraject van verkeersdeelname. Door vorming van de begeleiders, in samenwerking met professionele rijlesgevers, kunnen leerling-bestuurders beter ondersteund worden in het behalen van deze doelstelling.
 • Voor wie? Vanaf 1 oktober 2017 moeten begeleiders die vermeld willen worden op een voorlopig rijbewijs het begeleidersattest voorleggen bij aanvraag van een voorlopige rijbewijs categorie B met begeleider. Een begeleider is bovendien houder van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B sedert ten minste 8 jaar, is de laatste 3 jaar niet vervallen geweest van het recht tot sturen en heeft binnen het jaar voor afgifte van het aangevraagde voorlopig rijbewijs niet als begeleider van een andere kandidaat gefungeerd (met uitzondering van de eigen kinderen). Ook leerling-bestuurders mogen op vrijwillige basis deelnemen aan het vormingsmoment.
 • Begeleidersattest? Het begeleidersattest wordt op naam van de begeleider afgeleverd door de rijschool, na het voltooien van de 3u durende vorming, en moet voorgelegd worden bij de gemeente bij het aanvragen van een voorlopig rijbewijs categorie B met begeleider. Het begeleidersattest is 10 jaar geldig.
 • Kostprijs? 20.00 EUR BTWi per deelnemende begeleider. Leerling-bestuurders mogen gratis deelnemen (graag op voorhand aanmelden bij inschrijving).
 • Waar? 
  - te Leuven
  – Jeugdherberg De Blauwput – 3010 Kessel-Lo
  - te Aarschot
  - Schaluin 31A - 3200 Aarschot
  - te Diest
  - Eduard Robeynslaan 57 - 3290 Diest
 • Inschrijven?   Door  per begeleider  het contactformulier in de rechterkolom van deze pagina in te vullen en te versturen.   Uw inschrijving  is slechts definitief na betaling van 20.00 EUR BTWi per ingeschreven begeleider op ons rekeningnummer met vermelding van uw naam.  Wij wensen deze betaling uiterlijk 3 werkdagen voor de start van de  opleiding te ontvangen. U ontvangt de betalingsaanvraag per e-mail samen met de inschrijvingsbevestiging.
 • Wanneer? (update 12/03/2020) - Alle vormingsmomenten zijn geannuleerd ten gevolg van het arrest van de Raad van State waardoor deze voring niet meer verplicht dient gevolgd te worden door de thuisbegeleiders. 


Kantoor Leuven

Kantoor Aarschot

Kantoor Diest


Nog vragen?

Contacteer ons op per telefoon of stuur een bericht met onderstaand formulier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nee