Corona

Opgelet: Kantoor Leuven is TIJDELIJK verhuisd naar Bondgenotenlaan 84 omwille van renovatiewerken

Kantoor Leuven - 016 222 485 - info@erasmusrijschool.be

Kantoor Aarschot - 016 567 655 - aarschot@erasmusrijschool.be


Kantoor Diest - 013 311 605 - diest@erasmusrijschool.be

Maatregelen tegen verspreiding corona: rijopleiding, rijexamens en autokeuring (Bron: MOW Vlaanderen)


De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om alle opleidingen op te schorten. In dat kader besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters, om vanaf 16 maart 2020 alle theorie- en praktijkopleidingen en examens op te schorten. De autokeuring blijft geopend, maar mensen die ziek zijn of in quarantaine zitten, worden gevraagd de keuring uit te stellen. Deze maatregelen gelden minstens tot en met 3 april 2020.


Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, wordt aan de betrokkenen een uitstel verleend. In de loop van volgende week zullen de modaliteiten hiervan bekend gemaakt worden.


Opleiding:

Alle opleidingen in de sector mobiliteit worden opgeschort vanaf 16 maart. Het gaat onder meer over de theorie- en praktijklessen en het terugkommoment.

Aan mensen die door de huidige maatregelen de verplichte termijn van het terugkommoment (9 maanden na afgifte rijbewijs) overschrijden, wordt geen sanctie opgelegd. Hun termijn wordt verlengd.


Examens:

Alle examens in de sector mobiliteit worden opgeschort vanaf 16 maart. Zo worden onder meer de theoretische en praktische rijexamens opgeschort. Voor mensen waarvan de geldigheid van het examen vervalt, wordt de geldigheid verlengd.


Autokeuring:

De technische keuring kan doorgaan. De autokeuringscentra zorgen voor de nodige hygiënemaatregelen.

Er wordt wel gevraagd aan mensen die ziek zijn of quarantaine zitten, de autokeuring uit te stellen. De geldigheidsduur van de keuring zal worden verlengd met de ziekteperiode


Wij contacteren onze klanten van erasmusrijschool.be voor de heropstart van hun opleiding en herplanning van praktijkexamens zodra duidelijk en zeker wordt wanneer we opnieuw van start kunnen gaan.