Telefoon - Kantoor Leuven - 016 222 485

 

Telefoon - Kantoor Aarschot - 016 567 655

 

Telefoon - Kantoor Diest - 013 311 605

De weg naar het rijbewijs B obv een voorlopig rijbewijs MET begeleider

 

 1. Theorie-examen vanaf 17 jaar, voorbereiding door
 • zelfstudie op basis van een handboek (verkrijgbaar op ons kantoor)
 • Online theoriecursus wegcode via theorie-blokken.be voor bromfiets, motor en auto. Voor info en inschrijving voor de online cursus, klik hier.
 • 12 lesuren wegcode in de rijschool

 

 1. Vormingsmoment voor begeleider(s) ter bekoming van het begeleidersattest

 

 1. 6u praktijkles, met de leswagen en de lesgever van de rijschool

 

 1. Voorlopig rijbewijs met begeleider vanaf 17 jaar, gedurende minstens 9 maanden en maximaal 36 maanden.

 

 1. Praktijkexamen

ofwel met de leswagen en de lesgever van de rijschool

ofwel met de eigen wagen en eigen begeleider

Meer info over het vormingsmoment

 

 • Wat is het vormingsmoment? Het vormingsmoment voor begeleiders heeft als doel de begeleiders van leerling-bestuurders te ondersteunen in hun rol tijdens het leer- en oefenproces, hen bewust te maken van het engagement, de benodigde kennis, vaardigheden en houding.
 • Doel? Leerling-bestuurders laten uitgroeien tot goede, veilige bestuurders door een betere voorbereiding op de realiteit van het echte verkeer, een preventievere houding ten aanzien van verkeersongevallen en bewustmaking van het levenslange leertraject van verkeersdeelname. Door vorming van de begeleiders, in samenwerking met professionele rijlesgevers, kunnen leerling-bestuurders beter ondersteund worden in het behalen van deze doelstelling.
 • Voor wie? Vanaf 1 oktober 2017 moeten begeleiders die vermeld willen worden op een voorlopig rijbewijs het begeleidersattest voorleggen bij aanvraag van een voorlopige rijbewijs categorie B met begeleider. Een begeleider is bovendien houder van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B sedert ten minste 8 jaar, is de laatste 3 jaar niet vervallen geweest van het recht tot sturen en heeft binnen het jaar voor afgifte van het aangevraagde voorlopig rijbewijs niet als begeleider van een andere kandidaat gefungeerd (met uitzondering van de eigen kinderen). Ook leerling-bestuurders mogen op vrijwillige basis deelnemen aan het vormingsmoment.
 • Begeleidersattest? Het begeleidersattest wordt op naam van de begeleider afgeleverd door de rijschool, na het voltooien van de 3u durende vorming, en moet voorgelegd worden bij de gemeente bij het aanvragen van een voorlopig rijbewijs categorie B met begeleider. Het begeleidersattest is 10 jaar geldig.
 • Kostprijs? 20.00 EUR BTWi per deelnemende begeleider. Leerling-bestuurders mogen gratis deelnemen (graag op voorhand aanmelden bij inschrijving).
 • Waar? In het leslokaal van onze kantoren
 • erasmusrijschool.be – Bondgenotenlaan 123 – 3000 Leuven
 • erasmusrijschool.be (Rijschool De Demer) - Schaluin 31A - 3200 Aarschot
 • erasmusrijschool.be (Rijschool De Demer) - Eduard Robeynslaan 57 - 3290 Diest
 • Inschrijven? Door per begeleider het contactformulier in de rechterkolom van deze pagina in te vullen en te versturen. Uw inschrijving is slechts definitief na betaling van 20.00 EUR BTWi per ingeschreven begeleider op ons rekeningnummer BE05 7350 4233 9575 met vermelding van uw naam. Wij wensen deze betaling uiterlijk 3 werkdagen voor de start van de opleiding te ontvangen.
 • Wanneer? (update 16/02/2019)

  Kantoor Leuven

  Kantoor Aarschot (RS De Demer)

  Kantoor Diest (RS De Demer)

  1. ma 18 feb 2019:VOLZET

  2. za 2 mrt 2019: 8u30 -11u30

  3. ma 11 mrt 2019: 18u00-21u00

  4. za 23 mrt 2019: 8u30-11u30

  5. ma 1 apr 2019: 18u00-21u00

  6. za 20 apr 2019: 8u30-11u30

  7. ma 29 apr: 18u00 -21u00

  1. wo 20 feb 2019:VOLZET

  2. wo 6 mrt 2019: VOLZET

  3. wo 10 apr 2019: 19u00-22u00

  4. wo 24 apr 2019: 19u00-22u00

  1. wo 6 mrt 2019:VOLZET

  2. vr 8 mrt 2019: 19u00 -22u00

  3. wo 3 apr 2019: 19u00-22u00

  4. wo 17 apr 2019: 19u00-22u00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog vragen?

Contacteer ons op 016 222 485 of stuur een bericht

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja
Nee